TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 5
Kako izvršiti backup ERA servera koristeći ESET Remote Administrator Maintenance Tool?

 

Pitanje

 • Trebate kreirati backup ESET Remote Administrator servera (ERA).

 

Detalji

ESET Remote Administrator (ERA) sadrži i ESET Remote Administrator Maintenance Tool program koji može biti korišten za održavanje i backup ERA servera. Backup servera je važan korak u održavanju ali i procesu migracije ERA i klijentskih računala na novi server.

 

Rješenje

Kako bi kreirali backup Vašeg servera koristeći ESET Remote Administrator Maintenance Tool, slijedite dolje navedene upute:

 

 1. Otvorite Start Menu i kliknite na  All programs ESET ESET Remote Administrator Server ESET Remote Administrator Maintenance Tool.
   

 2. U prozoru ERA Maintenance Tool programa , kliknite  Next dva puta.
   

 3. U sekciji  Maintenance Task, odaberite  Database backup (to an external dump file) pa potom kliknite Next.

   Slika 1-1.
   

 4. U sekciji Database connection properties, kliknite na Load current server configuration (MS Access je inicijalno odabran).

   Slika 1-2.
   

 5. Kliknite na  Test connection kako bi osigurali da Vaše mrežne konekcije funkcioniraju ispravno.

   Slika 1-3.
   

 6. Kliknite na  Save settings to file kako bi spremili konfiguracijsku datoteku na lokaciju po Vašem izboru. Kliknite  Next.

   Slika 1-4.
   

 7. U prozoru  Dump file, odredite gdje želite spremiti dump datoteku. Kliknite  Next.
   

   Slika 1-5.
   

 8. Kliknite na Start. Kada backup završi kliknite na  OK, i potom kliknite na Finish.
   

 9. Korisnicima svakako preporučujemo da nakon Database backup pokrenu i Storage Backup, što mogu izvesti tako da ponove korake od 3 do 8 ovih uputa, uz jedinu razliku da prilikom odabira u sekciji  Maintenance Task, odaberu  Storage backup (to an external dump file) (Slika 1-6).

   Slika 1-6.

 

 

 

(posljednji puta revidirano 07.07.2014)