TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 5
Kako konfigurirati replikaciju ESET Remote Administrator servera?

 

Pitanje

 • Izvođenje replikacije servera u velikim mrežama gdje su višestruki ESET Remote Administrator (ERA) serveri instalirani u različitim granama/odjelima/lokacijama organizacije.

 

Detalji

Replikacija se koristi prvenstveno u velikim mrežama gdje su višestruki ESET Remote Administrator (ERA) serveri instalirani u različitim granama/odjelima/lokacijama organizacije. Informacije s niže rangiranih servera se pohranjuju ili "repliciraju" na više rangirane ERA servere. Administrator može odrediti koje informacije se prenose na više rangirane ERA servere automatski u određenim intervalima, a koje će informacije biti slane samo po zahtjevu.

 

Rješenje


NAPOMENA:

Port 2846 koristi se za replikacije među ERA serverima i mora biti otvoren na svim krajevima komunikacije. Jednom kada je taj port otvoren možete početi konfigurirati postupke replikacije (odrediti koji server će biti niže rangiran i slati podatke a koji će biti više rangiran i primati podatke za replikaciju).

 

 

Konfiguriranje više rangiranog servera da se dopusti primanje podataka od niže rangiranih servera u postupku replikacije:

 1. U ESET Remote Administrator konzoli instaliranoj na više rangiranom serveru, kliknite na Tools Server Options i potom kliknite na karticu Replication.
   

 2. U postavkama sekcije Replication "from", odaberite potvrdni okvir (check box) box pokraj: Enable "from" replication.
   

 3. U polju Allowed servers, unesite servere kojima je dopuštena replikacija na više rangirani server.
   

 4. Kliknite na OK kako bi spremili promjene.
   

 

 

Konfiguriranje niže rangiranog servera da se dopusti slanje podataka više rangiranom serveru u postupku replikacije:

 1. Na svakom niže rangiranom serveru kojem je dopuštena replikacija na više rangirani server, kliknite na Tools Server Options i potom kliknite na karticu Replication.
   

 2. U sekciji  Replication "to" settings section, odaberite potvrdni okvir (check box) pokraj: Enable "to" replication.
   

 3. U polju Upper server, unesite ime više rangiranog ERA servera.
   

 4. Kliknite OK da spremite promjene. Jednom kada zadani vremenski interval za replikacije protekne, vaš više rangirani server biti će popunjen podacima iz svih niže rangiranih servera.
   


   

 

(posljednji puta revidirano 26.08.2014)