TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
Skeniranje
Parametri ESET komandno linijskog skenera (ecls.exe) (6.x i noviji)

 

Pitanje

 • Kako i s kojim parametrima pokrenuti ESET komandno linijski skener?

 

Odgovor

ESET skener na zahtjev može biti iniciran iz grafičkog okružja ESET programa ali i iz komandno linijskog okružja.
Komandno linijsko skeniranje korisno je ako je vaše računalo u Safe modu, ili ako ste mrežni administrator i želite inicirati skeniranje iz neke druge aplikacije.

 

ESET skener (ime datoteke je ecls.exe) lociran je u mapi:

 • C:\Program Files\ESET\ESET Security 
  (za ESET-ove programe za kućne korisnike i male urede verzije 10 i novije te, ESET Endpoint programe verzije 6.x i novije)
 • C:\ProgramFiles\ESET\ESET Smart Security ili C:\ProgramFiles\ESET\ESET NOD32 Antivirus
  (za ESET-ove programe za kućne korisnike i male urede verzije 9 i starije)
 • C:\ProgramFiles\ESET\ESET Endpoint Security ili C:\ProgramFiles\ESET\ESET Endpoint Antivirus
  (za ESET-ove programe za kućne korisnike i male urede verzije 5)
 • C:\Program Files\ESET\ESET File Security
  (za ESET File Security for Microsoft Windows Server)
 • Za druge ESET-ove programe putanja do mape ESET-ovog programa može varirati, molimo da to provjerite prije pokretanja komandno linijske naredbe.

Kako biste koristili ESET Skener, otvorite komandno linijsko okružje (Command Prompt), unesite naredbu s punom putanjom do izvršne datoteke ecls.exe i listom objekata koje želite skenirati. U komandnu liniju mogu biti dodani dodatni parametri za daljnje modificiranje skeniranja.

 

U primjeru ovdje ispod, ESET-ov program najnovije verzije pokrenuti će skeniranje s automatskim postavkama skeniranja, pokazati statusnu traku dok je skeniranje u tijeku i kreirati datoteku dnevnika skeniranja:

 • "c:\Program Files\ESET\ESET Security\ecls.exe" /base-dir="c:\Program Files\ESET\ESET Security" /auto /log-file=c:\ecls.txt /aind

 

Napomena:


Pri obavljanju skeniranja računala na zahtjev povremeno možete u Dnevniku skeniranja vidjeti pojedinačne ili višestruke obavijesti o pogreškama crvene boje (V11); narančaste boje V10 i V9) ili plave boje (V8 i starije).
Za više informacija pročitajte ovaj članak iz naše baze znanja: Obavijesti o pogreškama u Dnevniku skeniranja na zahtjev
 

 

Osnovne opcije Opis **
/base-dir=FOLDER load modules from FOLDER
/quar-dir=FOLDER quarantine FOLDER
/exclude=MASK exclude files matching MASK from scanning
/subdir scan subdirectories (default)
/no-subdir do not scan subfolders
/max-subdir-level=LEVEL maximum sub-level of folders within folders to scan
/symlink follow symbolic links (default)
/no-symlink skip symbolic links
/ads scan Alternate Data Streams (ADS) (default)
/no-ads do not scan ADS
/log-file=FILE log output to FILE
/log-rewrite overwrite output file (default - append)
/log-console log output to console (default)
/no-log-console do not log output to console
/log-all also log clean files
/no-log-all do not log clean files (default)
/aind show activity indicator
/auto scan and automatically clean all local disks
Opcije skeniranja Opis **
/files scan files (default)
/no-files do not scan files
/memory scan memory
/boots scan boot sectors
/no-boots do not scan boot sectors
/arch scan archives (default)
/no-arch do not scan archives
/max-obj-size=SIZE only scan files smaller than SIZE megabytes (default 0 = unlimited)
/max-archive-level=LEVEL maximum number of archives within archives (nested archives) to scan
/scan-timeout=LIMIT scan archives for LIMIT seconds at maximum
/max-arch-size=SIZE only scan the files in an archive if they are smaller than SIZE (default 0= unlimited)
/max-sfx-size=SIZE only scan the files in a self-extracting archive if they are smaller than SIZE megabytes (default 0 = unlimited)
/mail scan email files
/no-mail do not scan email files
/mailbox scan mailboxes (default)
/no-mailbox do not scan mailboxes
/sfx scan self-extracting archive files
/no-sfx do not scan self-extracting archive files
/rtp scan runtime packers
/no-rtp do not scan runtime packers
/adware scan for Adware/Spyware/Riskware
/no-adware do not scan for Adware/Spyware/Riskware
/unsafe scan for potentially unsafe applications
/no-unsafe do not scan for potentially unsafe applications
/unwanted scan for potentially unwanted applications
/no-unwanted do not scan for potentially unwanted applications
/pattern use signatures (default)
/no-pattern do not use signatures
/heur enable heuristics
/no-heur disable heuristics
/adv-heur enable Advanced heuristics (default)
/no-adv-heur disable Advanced heuristics
/ext=EXTENSIONS scan only EXTENSIONS delimited by a colon
/ext-exclude=EXTENSIONS exclude EXENSIONS delimited by a colon from scanning
/clean-mode=MODE use cleaning MODE for infected objects.

Available options:
 • None — No automatic cleaning will occur
 • Standard (default) — ECLS.exe will attempt to automatically clean or delete infected files.
 • Strict — ECLS.exe will attempt to automatically clean or delete infected files without user intervention (you will not be prompted before files are deleted).
 • Rigorous — ECLS.exe will delete files without attempting to clean regardless of what the file is.
 • Delete — ECLS.exe will delete files without attempting to clean, but will refrain from deleting sensitive files such as Windows system files.
/no-quarantine do not copy infected files to Quarantine
Generalne opcije Opis **
/help show help and quit
/version show version information and quit
/preserve-time preserve last access timestamp
Izlazni kodovi * Opis **
0 no threat found
1 threat found and cleaned
10 some files could not be scanned (may be threats)
50 threat found
100 error

 

* Ako dobijete poruku pogreške s izlaznim kodom većim od 100, to znači da datoteka nije bila skenirana pa može biti i inficirana.

** Svi opisi su na engleskom.

 

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 02.01.2018)
SOLN3417
ID2834

https://support.eset.com/en/eset-command-line-scanner-parameters-eclsexe-5x-and-later