TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
Pronađen je virus!
Kako ukloniti Sirefef (ZeroAccess)?

 

Pitanje

 • Vaš ESET program detektira prijetnju Win32/Sirefef, Patched.b.gen, ili Conedex

 • Vjerujete da je računalo inficirano lažnim antivirusnim programom kao što je npr: "Open Cloud Security"

 • Dobivate poruku "Pogreška pri komunikaciji s jezgrom" (eng: "Error communicating with kernel")

 

Detalji

Ovaj malware poznat je i kao "ZeroAccess" ili "Max++" i ESET detektira sve varijante ove prijetnje kao Win32/Sirefef.

 

Odgovor

 

 I  Izvršite download alata ESETSirfefEVCleaner
 

 

Kliknite na link ispod kako bi izvršili download alata ESETSirfefEVCleaner.
 

Preuzmite ESET Sirefef Cleaner alat


Spremite datoteku na Desktop i nastavite na dio II.
 

Važno!


Novije varijante Sirefef malwarea  mogu spriječiti  download ESETSirefefEVCleaner alata.  To možete prepoznati po ovoj poruci pogreške: 

Unable to download: "ESETSirefefCleaner.exe contained a virus and was deleted"

 

Ako ne možete izvršiti download tog alata slijedite ove upute:

 1. Kliknite na Start Computer Local Disk (C:) Program Files. 
   
 2. Desnom tipkom miša kliknite na mapu Windows Defender i iz kontekstnog menija odaberite Rename.
   
 3. Dodajte jedinstvenu varijaciju (dodatak)  na to ime, kao što je .old (na primjer, Windows Defender.old).
   
 4. Ponovno kliknite na gornji link za preuzimanje alata ESETSirefefCleaner.
   
 5. Kada download završi pobrinite se da ponovno preimenujete naziv mape Windows Defender natrag na originalno ime. Kada završite, nastavite na dio II

 

 

 

II  Pokrenite ESETSirefefEVCleaner alat

 

 1. Pronađite na Desktopu ESETSirefefEVCleaner (koji ste preuzeli na način opisan u dijelu I), i pokrenite ga dvoklikom
   
 2. Ako se pojavi sigurnosno upozorenje, kliknite na Continue ili Run.
   

 3. Poruka "Win32/Sirefef.EV found in your system" biti će prikazana ako bude pronađena infekcija.
  Pritisnite slovo  Y na vašoj tipkovnici kako bi uklonili infekciju.

  Slika 1-1
   

 4. Nakon završetka rada ovog alata i restarta računala, od vas će biti zatraženo da izvršite povrat sistemskih servisa.
  Pritisnite slovo  Y na vašoj tipkovnici da izvršite povrat sistemskih servisa i ponovo restartate vaše računalo.

  Slika 1-2
   

 5. Kada se računalo restarta, ako vam se pojavi sigurnosna obavijest kliknite na  Yes ili Allow,
  potom nastavite na dio III ove upute

 

 

 

III  Izvršite prilagođeno skeniranje računala
 

Za detaljne upute o provođenju ovog skeniranja pročitajte ovaj članak naše baze znanja.
 

 1. Otvorite glavni prozor vašeg ESET programa
   
 2. Kliknite na  Skeniranje računala Prilagođeno skeniranje... 
  u postavkama tog skeniranja iz padajućeg menija Profil skeniranja odaberite Dubinsko skeniranje.
   
 3. Kliknite na potvrdni okvir pokraj Computer pa kliknite na Skeniraj
  Za Windows XP: Kliknite na potvrdni okvir pokraj My Computer pa kliknite na Skeniraj.

 

Ovo skeniranje ukloniti će sve ostatke malicioznih programa još uvijek prisutne na računalu.
Ako nakon provođenja svih dijelova ovog postupka još uvijek uočavate problem, molimo kontaktirajte našu službu tehničke podrške.

 

 

 

IV  Rješavanje problema
 

Ako nakon provođenja koraka u dijelovima I-III ovaj problem nije riješen, nastavite s niže navedenim uputama

 

 1. Za Windows 8.1 i Windows 10:

  Pritisnite Windows tipku  + Q  da pokrenete traženje aplikacija,
  u traku za pretraživanje upišite CMD,
  potom desnom tipkom miša kliknite na CMD i iz kontekstnog menija odaberite Run as administrator.

  Za Windows 7:

  Kliknite na  Start i u traku za pretraživanje upišite CMD.
  Desnom tipkom miša kliknite na CMD program i iz kontekstnog menija odaberite Run as administrator.
   
 2. U komandno linijskom okružju (CMD), utipkajte CD %userprofile%\desktop pa pritisnite Enter.
  Direktorij će se promijeniti da indicira kako sada pristupate datotekama na Vašem Desktopu
   
 3. Kako bi pokrenuli ESETSirefefCleaner alat u ručnom načinu rada za popravak, upišite komandu ESETSirefefCleaner.exe /r (pa pritisnite Enter).

  Sljedeći prekidači (engleski switches) mogu biti korišteni s ESETSirefefCleaner.exe:
  1. /d => Generira log: Skener će kreirati log svoje aktivnosti koji može biti poslan ESET-u radi daljnjih analiza. Mi preporučujemo da koristite taj prekidač kako bi naša služba podrške u slučaju potrebe mogla pregledati te logove.
  2. /s => Nevidljivi način rada (engleski: Silent mode): Datoteke će biti čišćene/dekriptirane u pozadini a log neće biti kreiran.
  3. /f =>Čišćenje na silu (engleski: Force cleaning): Svaka inficirana datoteka biti će očišćena/dekriptirana bez i jednog upita korisniku.
  4. /r => Vraćanje sistemskih servisa: Pokušati će se izvršiti povrat svih sistemskih komponenti koje su bile onemogućene ili oštećene djelovanjem malwarea.
 4. Jednom kada ovaj alat završi svoje djelovanje biti ćete upozoreni da trebate restartati računalo. kliknite  Yes za restart.
   
 5. Kada računalo izvrši restart, slijedite instrukcije iz dijela III ovog članka kako bi proveli prilagođeno skeniranje računala.
   

 

Ako nakon provođenja svih dijelova ovog postupka još uvijek uočavate problem, molimo kontaktirajte našu službu tehničke podrške.

 

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja
 

 

 

Pogledajte video (na engleskom) o korištenju ESET Sirefef Cleaner alata

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 02.08.2016)
SOLN2895