TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako nadograditi ESET Remote Administrator verzije 6.x (ERA6) na najnoviju verziju

 

Pitanje

 • Kako nadograditi ESET Remote Administrator verzije 6.x na najnoviju verziju?

Upozorenje 1


Prije provođenja nadogradnje ERA na najnoviju verziju obavezno napravite potpuni backup svih ERA postavki, certifikata i baza podataka.

U slučaju da koristite ERA virtualni uređaj (Virtual Appliance), svakako prije nadogradnje napravite snimku postojećeg stanja (Snapshot) ili kopiju cijelog virtualnog diska.

 

Upozorenje 2


Nakon što pokrenete zadatak "Component Upgrade", vrlo vjerojatno je da će Vas proces odjaviti iz web-konzole ERA servera.
Predlažemo da se nakon pokretanja zadatka odjavite, pustite server 60-tak minuta (!) da "na miru" odradi svoje (download, instalacija, konfiguracija, Agent, ...) i nakon toga se ponovno prijavite. Strpljen - spašen ;)

U slučaju da imate veliki broj klijenata i veliku ERA bazu podataka (5GB, 10GB i više) - predlažemo čak da "Component upgrade" na ERA serveru pokrenete navečer i ostavite server da odradi sve preko noći.

Možete pratiti TaskManager (ERAAgent I/O Read i I/O Write rastu; kad se pojave dva-tri MSIExeca - upgrade je počeo) i AppWiz.CPL (kad prijavi novu verziju servera i Agenta upgrade je završio).
 

Ako Vam kod nove prijave u konzolu browser javi pogrešku "Login failed" - očistite cache preglednika i pokušajte ponovno.


Task "Component upgrade" pokrenete prvo samo na serveru, a nakon toga na ostalim klijentima u mreži.

 

Detalji

ESET redovito objavljuje nadogradnje svojih programskih rješenja, pa tako i ESET Remote Administratora, koji je do sada već doživio više nadogradnji.

 

Odgovor

Linux korisnici: Izvršite nadogradnju ERA na najnoviju verziju na Linux operacijskom sustavu. (link na članak na engleskom)
 

ERA Virtualni uređaj Izvršite nadogradnju ERA VA na najnoviju verziju prateći ove upute

 

 

Preduvjeti
 

 

 • Zadatak nadogradnje komponenti ERA 6.1 i ERA 6.2  nije podržan na određenim Linux operacijskim sustavima.

  • ERA pokrenut na SLES (SUSE Linux Enterprise Server) ne podržava Zadatak nadogradnje komponenti, pri nadogradnji s ERA 6.1 ili s ERA 6.2.
   Najnovije ERA verzije (6.3.x i novije) podržavaju Zadatak nadogradnje komponenti na SLES.

 


Nadogradnja programskih komponenti: . (Ova metoda se preporučuje samo za napredne korisnike.)
 
Provedite nadogradnju ERA komponenti koristeći klijentski zadatak "Component upgrade"

 

Komponente i pravila


Ovim koracima izvršiti ćete nadogradnju ERA komponenti (ERA Server, ERA Web Console) i ESET Remote Administrator Agenta (ERA Agent).


Kada vršite nadogradnju s verzije 6.1.28 na najnoviju, vaša pravila biti će sačuvana.

 

era64-cu-era65

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
   
 2. Kliknite na Admin Client Tasks;
  Proširite ESET Remote Administrator Remote Administrator Components Upgrade;
  Kliknite na New.

Slika 1-1
Kliknite na sliku za veći prikaz

 

 1. U polje Name upišite naziv zadatka koji kreirate.
  Pri tome osigurajte da je iz padajućeg menija Task odabran Remote Administrator Components Upgrade

Slika 1-2
Kliknite na sliku za veći prikaz

 

 1. Proširite sekciju Settings,
  odaberite potvrdni okvir pokraj I agree with application End User License Agreement
  potom kliknite na Choose server.

  ESET Remote Administrator verzije 6.2.11 i stariji:


  Dodavanje ciljeva se vrši tijekom kreiranja zadatka
  (na primjer, nakon dodavanja novog zadatka i davanja njegovog naziva (Name), kliknite na Targets da dodate grupe klijenata zadatku).

  Slika 1-3
   Kliknite na sliku za veći prikaz
   

 1. Odaberite verziju ERA servera koja će biti korištena i potom kliknite na OK.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 2. Kada dovršite izmjene postavki zadatka kliknite na OK.
   

 3. Kada budete upitani da li želite dodati okidač (Trigger) za taj klijentski zadatak kliknite na Create Trigger

  Za instrukcije o tome kako da dodate okidač klijentskom zadatku pročitajte upute iz ovog ESET-ovog članka baze znanja (tekst na engleskom):
    

 

Provedite ručnu nadogradnju individualnih komponenti ERA servera i web konzole (samo za napredne korisnike)

 

I. Nadogradnja ERA Servera
 

 1. S naše Download stranice za poslovne korisnike preuzmite instalacijske pakete za ERA komponente.
  (Obavezne su komponente ERA Server, ERA Agent, RDSensor i Web konzola. Po potrebi preuzmite i ostale ERA instalacijske datoteke).
   


Nemojte preimenovati msi instalacijske datoteke
 


 1. Zaustavite Apache Tomcat servis.
  Navigirajte na vaš %TOMCAT_HOME%\bin direktorij (na primjer, C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) i dvoklikom pokrenite tomcat7w.exe.

   
 2. Napravite backup (sigurnosnu pohranu) dolje navedene mape i njenog sadržaja (datoteka):

  Lokacija datoteka biti će drugačija na 32-bitnim operacijskim sustavima:


  Na 32-bitnim sustavima, mapa Program Files (x86)  biti će preimenovana u  Program files
   


  C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era
   

 3. Napravite kopiju datoteke EraWebServerConfig.properties locirane u dolje navedenoj mapi:

  C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties
   

 4. Obrišite sadržaj mape Web Console (uključujući i datoteku era.war ako je prisutna) kao i samu mapu koja se nalazi na ovoj lokaciji:

  C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era
   

 5. Raspakirajte instalacijsku datoteku Web konzole era.war (ovu datoteku možete preimenovati u era.zip, ali to nije neophodno za njeno raspakiranje) u sljedeću mapu:

  C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era
   

 6. Konfiguracijsku datoteku EraWebServerConfig.properties koju ste kopirali u koraku 4 kopirajte u ovu mapu:

  C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config
   

 7. Dvoklikom na datoteku ERA Server .msi pokrenite instalaciju ERA Servera.

   
 8. Odredite postavke veze baze podataka (database connection settings):
  • Ako ste instalaciju proveli koristeći cjeloviti instalacijski paket (all-in-one installer):
   Iz padajućeg izbornika Database odaberite MS SQL Server via Windows Authentication;
   Kliknite na Next.
    
  • Ako ste koristili postojeći MS SQL Server/MySQL:
   Odaberite tip konekcije koji ste definirali tijekom instalacije.
   Kada se spajate na ERA Server bazu podataka trebate biti prijavljeni s administratorskim ovlastima na toj bazi podataka (An administrative privileged database connection - admin user).
   Kliknite na Next kada završite.
    
 9. Pokrenite Apache Tomcat servis.
  Ovo, ovisno o konfiguraciji sustava, može potrajati i 40 minuta da se taj servis pokrene.

   
 10. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku koristeći sljedeći URL: https://<hostname>/era.
  Prijavite se
   
 11. Nastavite na dio II da pokrenete nadogradnju ostalih komponenti ERA6 sustava.


 

II. Nadogradnja ERA komponenti

 

ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor):

Za nadogradnju RD Sensora, pokrenite  .msi instalacijsku datoteku (nema dodatnih parametara za ovu instalaciju).

 

 

ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent):


Postoje dvije metode koje možete koristiti za nadogradnju ERA Agenta:
 

 1. Pokrenite instalacijsku datoteku Agent .msi lokalno na svakom računalu.
   
 2. Iz ERA Web konzole kreirajte i pokrenite klijentski zadatak (Client task) Run Command.Nadogradnja ERA Agenta korištenjem klijentskog zadatka Run Command
 

 1. Kreirajte dvije nove dinamičke grupe bazirano na operacijskom sustavu, jednu grupu za 32-bitne, a drugu za 64-bitne operacijske sustave.
  Da to učinite:
  • Kreirajte predložak (template) dinamičke grupe za 32 bitne operacijske sustave sa sljedećim parametrima:
   • Operation "AND"
   • Add rule OS edition > OS platform = (equal) 32-bit
   • Add rule OS edition > OS type contains Windows
     
  • Kreirajte predložak (template) dinamičke grupe za 64 bitne operacijske sustave sa sljedećim parametrima:
   • Operation "AND"
   • Add rule OS edition > OS platform = (equal) 64-bit
   • Add rule OS edition > OS type contains Windows
     
  • Kreirajte dinamičku grupu (Dynamic group) baziranu na 32-bitnom predlošku koji ste upravo kreirali.
    
  • Kreirajte dinamičku grupu baziranu na 64-bitnom predlošku koji ste upravo kreirali.
    
 2. Kreirajte novi klijentski zadatak (Client task) za 32-bitne sustave:
  • U sekciji Basic, iz padajućeg menija Task odaberite Run Command.
    
  • U sekciji Targets, odaberite novo kreiranu dinamičku grupu za 32-bitne operacijske sustave.
    
  • U sekciji Settings, u tekstualno polje Command line to run unesite sljedeću naredbu
   Pazite da pri tome zamijenite server sa stvarnim imenom vašeg poslužitelja i zamijenite readonlyshare s pravim imenom vaše dijeljene mape (with your share name):

   msiexec /qn /i "\\SERVER\readonlyshare\Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
    

   • Na primjer, kada koristite instalacijski paket preko HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.1.365.0/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
     

 3. Kreirajte novi klijentski zadatak (Client task) za 64-bitne sustave:
  • U sekciji Basic, iz padajućeg menija Task odaberite Run Command.
    
  • U sekciji Targets, odaberite novo kreiranu dinamičku grupu za 64-bitne operacijske sustave.
    
  • U sekciji Settings, u tekstualno polje Command line to run unesite sljedeću naredbu
   Pazite da pri tome zamijenite server sa stvarnim imenom vašeg poslužitelja i readonlyshare s pravim imenom vaše dijeljene mape (with your share name):

   msiexec /qn /i "\\server\readonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
    

   • Na primjer, kada koristite instalacijski paket preko HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.1.365.0/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
     

  Lokacija ERA Log datoteke
   

  ERA log datoteka dostupna je u mapi %TEMP%


  Poruka pogreške "MainEngineThread is returning 1619" indicira oštećeni instalacijski paket koji ne može biti otvoren.


   
 4. Detalje o klijentskim zadacima možete vidjeti pod Computer detailsInstalled Applications.
  (privremeno će se, jedan kraći period, na računalu javljati dvije verzije agenta)

  Pogledajte na ComputersOutdated applications / Zastarjele aplikacije (tamo možete prikazati određena računala) da pratite status ERA Agenta na klijentskim računalima.
  Podaci u tom izvješću osvježavaju se svakoga sata.

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja
 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 17.02.2017)
SOLN3668


https://support.eset.com/en/upgrade-eset-remote-administrator-6x-to-the-latest-6x-version