TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako korištenjem ERA 6.x pogurati deinstalaciju na klijentskim računalima?

 

Pitanje

 • Kako pokrenuti poguranu (push) deinstalaciju na računala s ESET-ovim proizvodom zaštićenim lozinkom (kao i na računala gdje nema te zaštite) korištenjem ESET Remote Administratora 6.x

 

Detalji

Zadatak deinstalacije softvera (The Software Uninstall task) koristi se za deinstalaciju ESET-ovih proizvoda s klijentskih računala kada se za to ispostavi potreba (na primjer: uklanjanje klijentskog računala s mreže organizacije).

Ako vršite deinstalaciju ERA Agenta, ESET-ovi proizvodi kojima je upravljao taj Agent mogu zadržati neke postavke i nakon deinstalacije Agenta.
ESET preporučuje da resetirate određene postavke (na primjer zaštitu postavki lozinom) na inicijalno stanje (to default settings) korištenjem pravila prije no što uklonite upravljanje tim uređajem preko ERA.
Isto tako, svi zadaci koje pokreće Agent neće se više izvršavati. Status izvršenja tih zadataka (Running, Finished ili Failed) vjerojatno neće biti točno prikazan u ERA - ovisno o replikaciji.

 

Odgovor

 

Ako ne koristite ESET Remote Administrator za upravljanje:

 

 

Promjene dozvola u ESET Remote administratoru 6.5 i novijima


Prije nastavka, imajte na umu važne promjene na prava pristupa i dopuštenja korisnicima u najnovijim verzijama ESET Remote Administratora.

Svaki korisnik ima svoju početnu (home) grupu, i svakom korisniku može biti dodijeljeno više skupova dopuštenja (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su početnoj grupi tog korisnika. Profil administratora automatski pripada grupi "All home", koja sadrži sve ostale grupe kao svoje podgrupe, pružajući administratoru punu kontrolu svih objekata.
Pojam ""objekt" ("objects") odnosi se na računala, uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkim grupama.
Ako korisnik ima pravo pristupa određenoj grupi, taj korisnik ima i ista prava za sve podgrupe te grupe. (Administrator ima puna prava na sve grupe i podgrupe).
Postavljanje dozvola omogućava da konfigurirate pristup pojedinim specifičnim grupama i definirate akcije koje će biti provođene sa specifičnim objektima u tim grupama.

Za više detalja obratite se na sustav online pomoći za ERA 6.5

Korisnik koji će u ERA obavljati deinstalaciju mora imati slijedeće ovlasti:

 • Za svoju Home grupu: Software Uninstall (under Client Task)Read, Use, Write.
 • Za svaki objekt na kojem treba provesti deinstalaciju: Groups & ComputersRead, Use, Write.

 

Jednom kada su te ovlasti uređene, pratite niže navedene upute:

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
   
 2. Kliknite na Admin Client Tasks.
   
 3. Proširite All TasksOperating System i odaberite potvrdni okvir pokraj Software Uninstall.
   
 4. Kliknite na New.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 5. U polje Name upišite naziv zadatka (u ovom primjeru "uninstall ESET").

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 6. Proširite Postavke (Settings) i odaberite Package to Uninstall.

  Zapamtite da ćete ciljeve (Targets) dodavati nakon što kreirate zadatak.

  ESET Remote Administrator verzija 6.2.11 i stariji:


  Dodavanje ciljeva vrši se tijekom kreiranja zadatka
  (na primjer, nakon što dodate novi zadatak i date mu ime (Name), kliknite na Target kako bi dodali grupe ili klijente tom zadatku).

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 7. Iz liste odaberite ESET-ov proizvod ili komponentu koju želite deinstalirati (u ovom primjeru "ESET Endpoint Security") pa kliknite na OK.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 8. Ako su postavke ESET-ovih programa na klijentskim računalima zaštićene lozinkom, u polje Uninstallation Parameters upišite PASSWORD= iza čega upišite i tu lozinku.
  Ova opcija dostupna je samo u ESET Remote Administratoru verzije 6.2 i novijima.

  Ako postavke nisu zaštićene lozinkom, preskočite ovaj korak.
   
   
 9. Kliknite na Finish kada završite s izmjenama svojeg zadatka.

   
 10. Kliknite Create Trigger kada budete upitani želite li dodati okidač (trigger) za taj zadatak.

  Za instrukcije o dodavanju okidača (trigger) na klijentski zadatak, pratite upute iz ovog članka naše baze znanja:

   

 


 

Deinstaliranje ESET-ovih programa na individualnim klijentskim računalima
 

Nakon deinstalacije ESET-ovih programa može biti potreban restart!


Ako provodite ove korake na serveru, preporučujemo da planirate obavljanje ovog postupka u vremenu kada će biti moguće izvršiti restart servera.

 

 1. Kliknite na StartAll Programs.
   
 2. Kliknite na ESETESET Endpoint Security (ili na ESET Endpoint Antivirus) → Uninstall.

  Slika 2-1

 3. Pojaviti će se čarobnjak za deinstaliranje ESET Endpoint programa.
  Kliknite na Dalje.

  Slika 2-2

   

 4. Kliknite na Ukloni.

  Slika 2-3

   

 5. Odaberite potvrdni okvir pokraj vašeg odgovora pa kliknite na Dalje.

  Slika 2-4

 6. Kliknite na Ukloni.

  Slika 2-5

   

 7. Kada proces deinstalacije završi kliknite na Završetak.

  Slika 2-6

 8. Kada od vas bude zatraženo da restartate vaše računalo kliknite na OK.

  Nakon restarta računala proces deinstalacije je završen.

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja
 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 01.08.2017)
SOLN3759


https://support.eset.com/en/push-uninstall-to-client-workstations-using-eset-remote-administrator-6x