TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako u ERA 6 kreirati ili editirati firewall pravila za klijentska računala?

 

Pitanje

 • Kako u ERA 6 kreirati, editirati ili obrisati firewall pravila za klijentska računala na kojima je ESET Endpoint Security?

 • Kako na individualnim radnim stanicama (na kojima je ESET Endpoint Security) kreirati, editirati ili obrisati firewall pravila?

 

Odgovor

 

Ako ne koristite ESET Remote Administrator za upravljanje:


.

 

Kreiranje ili editiranje firewall pravila u ESET Remote Administratoru
 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
   
 2. Kliknite na Admin   Policies,
  odaberite pravilo koje želite editirati i potom kliknite na Policies Edit.

Slika 1-1
Kliknite na sliku za povećani prikaz

 1. Proširite Settings Personal Firewall
  pa pokraj Rules kliknite na Edit
  .

Slika 1-2
Kliknite na sliku za povećani prikaz

 1. Kliknite na Add,
  pa u karticama General, Local i Remote postavite parametre vašeg pravila
  .

Editiranje i brisanje pravila

 • Za editiranje pravila: odaberite pravilo koje želite editirati i kliknite na Edit. 

 • Za brisanje pravila: odaberite pravilo koje želite obrisati i kliknite na Remove.

 

Slika 1-3

 1. U karticu General postavite bilo koju kombinaciju sljedećih parametara kako bi definirali svoje novo pravilo:
  • U polje Name upišite naziv vašeg pravila.
    
  • Iz padajućeg menija Direct odaberite Both, In ili Out.
    
  • Iz padajućeg menija Action odaberite Allow, Deny ili Ask.
    
  • Postavke Protocol i Profile nisu obavezne, ali mogu biti korištene za točnije usmjeravanje pravila.
    
  • Odaberite potvrdni okvir pokraj Log i / ili Notify user kako bi ESET Remote Administrator automatski proveo te radnje čim je pravilo potaknuto (triggered).

Slika 1-4

 1. U karticu Local postavite bilo koju kombinaciju sljedećih parametara:
  • Port: specificirajte port ili opseg portova za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • IP: specificirajte IP adresu ili opseg IP adresa za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • Zones: kliknite na Add da specificirate zone za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • Application: Ako želite ciljati točno određenu aplikaciju, u ovo polje upišite naziv .exe datoteke te aplikacije.
    
  • Service: za specifični servis, u ovo polje upišite naziv servisa.

Slika 1-5

 1. U karticu Remote postavite bilo koju kombinaciju sljedećih parametara:
  • Port: specificirajte port ili opseg portova za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • IP: specificirajte IP adresu ili opseg IP adresa za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • Zones: kliknite na Add da specificirate zone za koje će vrijediti to pravilo.

Slika 1-6

 1. Kada završite s unosom promjena u parametre pravila, kliknite na OK.
  Vaše novo pravilo pojaviti će se u prozoru Firewall rules.
  Ponovno kliknite na OK da zatvorite prozor Firewall rules.

Slika 1-7
Kliknite na sliku za povećani prikaz

 1. Kliknite na Finish.
  Klijentska računala prihvatiti će novo pravilo sljedeći puta kada kontaktiraju ESET Remote Administrator.

Slika 1-8
Kliknite na sliku za povećani prikaz

 


 

Editirajte firewall pravila na individualnim klijentskim računalima
 

 1. Otvorite ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus
   

 2. Pritisnite tipku F5 da pristupite Naprednom podešavanju,
  kliknite na Osobni firewall,
  pa pokraj Pravila kliknite na Uredi
  .

Slika 2-1

 1. Kliknite na Dodaj,
  pa u karticama Općenito, Lokalno i Udaljeno postavite parametre vašeg pravila
  .

Slika 2-2

Editiranje i brisanje pravila

 • Za editiranje pravila: odaberite pravilo koje želite editirati i kliknite na Uredi. 

 • Za brisanje pravila: odaberite pravilo koje želite obrisati i kliknite na Ukloni.

 
 1. U karticu Općenito postavite bilo koju kombinaciju sljedećih parametara da definirate vaše novo pravilo:
  • U polje Naziv upišite naziv vašeg pravila.
    
  • Iz padajućeg menija Smjer odaberite Oboje, Ulaz ili Izlaz .
    
  • Iz padajućeg menija Akcija odaberite Dopusti, Zabrani ili Pitaj.
    
  • Postavke Protokol i Profil nisu obavezne, ali mogu biti korištene za točnije usmjeravanje pravila.
    
  • Odaberite potvrdni okvir pokraj Dnevnik i / ili Obavijesti korisnika kako bi ESET Endpoint Security automatski proveo te radnje čim je pravilo potaknuto (triggered).

Slika 2-3

 1. U karticu Lokalno postavite bilo koju kombinaciju sljedećih parametara:
  • Port: specificirajte port ili opseg portova za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • IP: specificirajte IP adresu ili opseg IP adresa za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • Zone: kliknite na Dodaj da specificirate zone za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • Aplikacija: Ako želite ciljati točno određenu aplikaciju, pod Aplikacija kliknite na browse (...), navigirajte do .exe datoteke te aplikacije i potom kliknite na Open
    
  • Servis: za specifični servis, koristite padajući meni Servis kako bi selektirali željene servise među onima koji su pokrenuti na tom računalu.

Slika 2-4

 1. U karticu Udaljeno postavite bilo koju kombinaciju sljedećih parametara:
  • Port: specificirajte port ili opseg portova za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • IP: specificirajte IP adresu ili opseg IP adresa za koje će vrijediti to pravilo.
    
  • Zone: kliknite na Dodaj da specificirate zone za koje će vrijediti to pravilo.

Slika 2-5

 1. Kada završite s unosom promjena u parametre pravila, kliknite na U redu.
  Vaše novo pravilo pojaviti će se u prozoru Pravila firewalla.
  Ponovno kliknite na OK da zatvorite prozor Pravila firewalla.

Slika 2-6
Kliknite na sliku za povećani prikaz

 1. Na kraju kliknite na U redu da spremite promjene i izađete iz naprednog podešavanja ESET Endpoint Security programa.

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja
 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 06.05.2015)
SOLN3718


https://support.eset.com/en/create-or-edit-firewall-rules-for-client-workstations-in-eset-remote-administrator-6x