TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako konfigurirati ERA za automatsku instalaciju ESET Endpoint proizvoda na nezaštićena računala (6.x)

 

Pitanje

 

Rješenje

 

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata.

 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.

 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.

 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.
   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

 

I. Kreirajte novu dinamičku grupu

 

Korisnik mora imati slijedeća prava u svojoj sigurnosnoj grupi:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
   

 2. Kliknite na Computers  .

   
 3. Odaberite nadređenu statičku grupu pod kojom želite kreirati novu grupu.
  Kliknite na ikonu zupčanika s desne strane nadređene statičke grupe,
  potom iz kontekstnog menija odaberite New Dynamic Group.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 4. U polje Name upišite naziv te nove dinamičke grupe.
  Ako je potrebno, prema svojim željama konfigurirajte postavke Description i Parent Group.

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 5. Proširite Template i kliknite na New.

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 6. U polje Name upišite naziv.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 7. Proširite Expression.
  Iz padajućeg menija Operation odaberite NOR (All conditions have to be false),
  potom kliknite na Add Rule.

  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 8. Proširite Installed software,
  Odaberite Application name i potom kliknite na OK.

  Slika 1-6
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 9. Iz padajućeg menija odaberite has prefix,
  u to polje upišite ESET Endpoint ili ESET File (ovisno o proizvodu za koji imate licencu i koji želite automatski instalirati na klijentska računala u ovoj dinamičkoj grupi),
  potom kliknite na Finish.

  Slika 1-7
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 10. Kliknite na Finish i nastavite na dio  II.

 

Povratak na vrh

 

II. Kreiranje novog klijentskog zadatka (Client Task) za instalaciju ESET endpoint proizvoda na nezaštićena računala

 

Korisnik mora imati slijedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Korisnik mora imati slijedeća prava u svojoj sigurnosnoj grupi:

Functionality Read Use Write
Software Install (under Client Tasks) + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

 1. Kliknite na Admin Client Tasks.

   
 2. Proširite ESET Security Product,
  tamo odaberite Software Install
  pa kliknite na New.

  Slika 2-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 3. U polje Name upišite naziv zadatka
  (ostale postavke po potrebi konfigurirajte u sekciji Basic).

   

 4. Proširite Settings,
  Odaberite potvrdni okvir pokraj I agree with application End User License Agreement.
  Potom kliknite na Choose ESET License.
  Molimo obratite pažnju da ćete ciljeve dodavati nakon što kreirate ovaj zadatak.

  ESET Remote Administrator verzije 6.2.11 i stariji:


  Dodavanje ciljeva se vrši tijekom kreiranja zadatka
  (na primjer, nakon dodavanja novog zadatka i davanja njegovog naziva (Name), kliknite na Target da dodate grupe klijenata zadatku).

  Slika 2-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 5. Odaberite važeću licencu,
  potom kliknite na OK.

   

 6. Kliknite na Choose Package.

   

 7. Odaberite ESET-ov proizvod za koji imate licencu i koji želite instalirati,
  potom kliknite na OK.

  Slika 2-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 8. Kada ste završili unosom promjena u zadatak kliknite na Finish.

   

 9. Kada budete upitani da li želite dodati okidač (Trigger) za klijentski zadatak kliknite na Create Trigger.

  Slika 2-4

   

 10. Proširite sekciju Target.
  Kliknite na  Add Groups, pa odaberite potvrdni okvir pokraj dinamičke grupe koju ste kreirali u poglavlju I.
  Kliknite na OK.

  Slika 2-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 11. Proširite sekciju Trigger
  Iz padajućeg menija Trigger Type odaberite Joined Dynamic Group Trigger.

  Slika 2-6
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 12. Kliknite na Finish.

  Slika 2-7
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 

Povratak na vrhDodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 22.09.2017)
SOLN3702


https://support.eset.com/en/configure-eset-remote-administrator-to-automatically-deploy-eset-endpoint-products-to-unprotected-computers-6x