TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako stvoriti dvostruki profil za aktualizaciju klijenata u ESET Remote Administratoru 6.x?

 

Pitanje

 • Kako izvršiti konfiguriranje klijentskih računala / mobilnih korisnika da se aktualiziraju direktno s ESET-a u trenucima kad im primarni aktualizacijski serveri nisu dostupni?

 

Detalji

Ovdje navedene upute odnose se na ESET Remote Administrator verzije 6.1.28 i sve novije verzije.
 

Odgovor

 

I Kreirajte novi profil
 

II. Izmijenite zadatak redovite automatske aktualizacije
 

Kliknite ovdje ako trebate konfigurirati dvostruki profil aktualizacije za ESET OS X i Linux programe

 

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata.

 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.

 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.

 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.
   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

 

Povratak na vrh


 

I. Kreirajte novi profil

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Policies + + +

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.


 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
   
 2. Kliknite na Admin Policies
  Odaberite pravilo (policy) koje želite promijeniti
  (U ovom primjeru odabrano je Antivirus - Balanced)
   
 3. Kliknite na PoliciesEdit.

  Kada kreirate nova pravila:
   

  U ovom primjeru biti će modificirano postojeće pravilo.

  Ako kreirate novo pravilo, morate unijeti informacije o svojem serveru (na primjer IP adresu mirror servera).
  Ako koristite ERA ili HTTP Proxy za distribuciju aktualizacija, u svojem pravilu ne trebate specificirati ni jednu od ovih informacija.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

   

 4. Proširite Settings.

   
 5. Kliknite na Update.
  Proširite Profiles.
  Kliknite na Edit. 

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 6. U prazno polje upišite naziv profila.
  Kliknite na Add.

  Slika 1-3

   

 7. Kliknite na Save.

  Slika 1-4

   

 8. Iz padajućeg izbornika Select profile to edit odaberite profil koji ste sada kreirali.

  ERA 6.4 korisnici:


  Odaberite profil koji ste kreirali iz padajućeg menija Selected profile.

  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 9. Proširite HTTP Proxy;
  Iz padajućeg izbornika Proxy mode odaberite Do not use proxy server;
  Potom kliknite na Finish. 

  Ubuduće će klijentska računala kojima je dodijeljeno ovo modificirano pravilo (vidi korak II) prvo pokušati preuzeti aktualizacije s lokalnog servera ili putem proxyja.
  Ako im to ne uspije, klijentska računala će aktualizacije pokušati preuzeti s ESET-ovih servera.

  Slika 1-6
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 

Povratak na vrh

 

 

II. Izmijenite zadatak redovite automatske aktualizacije


Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Policies + + +

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

Izvršite niže navedene postupke kako biste osigurali da kada krajnji korisnik klikne na Aktualiziraj odmah (Update Now) u njihovom ESET Endpoint proizvodu bude izvršena aktualizacija na najnoviju verziju baze podataka virusnih potpisa. Bez promjene pravila za automatsku aktualizaciju baze podataka virusnih potpisa, ručno pokretane aktualizacije inicirane od strane korisnika neće uspjeti. Međutim, ESET Endpoint proizvod (kojemu je pridruženo pravilo modificirano u poglavlju I) će ipak automatski preuzeti aktualizacije u intervalu redovitih automatskih aktualizacija.

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.

   
 2. Kliknite na Admin Policies
  Odaberite pravilo (policy) koje želite modificirati.

   
 3. Kliknite na Policies Edit. 

  Slika 2-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 4. Proširite Settings
  Osigurajte da ste iz padajućeg izbornika odabrali ESET Security Product for Windows. 

   
 5. Kliknite na Tools
  Proširite Scheduler
  Kliknite na Edit

  Slika 2-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 6. Odaberite Regular automatic update.
  Potom kliknite na Edit

  Slika 2-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 7. U prozoru Task Details kliknite na Next

  Slika 2-4

   

 8. U prozoru Task Timing kliknite na Next

  Slika 2-5

   

 9. Ostavite vrijednost pokraj Interval between task execution (min.) na 60
  Kliknite na Next

  Slika 2-6

   

 10. Osigurajte da je odabrano At the next scheduled time
  Kliknite na Next

  Slika 2-7

   

 11. Kliknite na klizač pokraj Use default profile (pod Profile to use for update)
  Iz padajućeg izbornika Profile odaberite My profile
   
 12. Kliknite na klizač pokraj Use default profile (Pod Secondary profile to be used for update)
  Odaberite profil koji ste kreirali u dijelu I [u ovom primjeru Internet Updating (non-proxy)]
  Kliknite na Finish

  Slika 2-8

   

 13. Kliknite na  Save

  Slika 2-9
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 14. Kliknite na Finish

  Slika 2-10
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 15. Kako biste testirali novu konfiguraciju profila, provedite sljedeće korake na klijentskom računalu.
   

  • Kliknite na Tools → Scheduler.

   Slika 2-11


   

 16. Odaberite odgovarajući zadatak aktualizacije (Update task).
  Kliknite na njega desnom tipkom miša,
  pa iz kontekstnog menija odaberite Run Now.

  Slika 2-12

   

 17. Kliknite na DA  (Yes).

  Slika 2-13
   

 

Povratak na vrh


 

III. Konfigurirajte dvostruki profil aktualizacije za ESET macOS i Linux programe

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Policies + + +

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.

   
 2. Kliknite na Admin Policies
  Odaberite svoje macOS/Linux pravilo (policy) koje želite modificirati.

   
 3. Kliknite na Policies Edit.

   
 4. Proširite Settings
  kliknite na Update → Primary Server.

   
 5. Kako bi konfigurirali postavke:
   

  1. Proširite Proxy pa iz padajućeg menija Proxy Mode odaberite Connection through proxy server
    

  2. Upišite IP adresu u polje Proxy server, pa broj porta (inicijalno je odabran port 3128) u polje Port

   Ako proxy zahtijeva podatke za prijavu, unesite ih u polja Username i Password (na primjer, unutar mreže organizacije).

  Slika 3-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 6. Odaberite Secondary server kako bi konfigurirali potrebne postavke:
   

  1. Proširite Basic i osigurajte da je padajući meni Update server postavljen na Close automatically (tako je postavljeno prema inicijalnim postavkama)
    

  2. Ostavite polja Username i Password praznima (stoga što je program već aktiviran i ovi podaci nisu potrebni)

    

 7. Kliknite na Finish da spremite svoje promjene.

  Slika 3-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 

Povratak na vrh

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 21.09.2017)
SOLN3621


https://support.eset.com/en/create-a-dual-update-profile-configuration-in-eset-remote-administrator-6x