TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako omogućiti ili onemogućiti detekciju PUA u ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus (6.x)

 

Pitanje

 • Kako omogućiti ili onemogućiti detekciju potencijalno neželjenih ili nesigurnih aplikacija u ESET Endpoint programima verzije 6.x za Windowse?

 

Detalji

Potencijalno neželjena aplikacija je program koji sadrži adware, instalira toolbare ili ima druge nejasne ili prikrivene ciljeve. Postoje neke situacije u kojima korisnik može osjetiti da prednosti potencijalno neželjene aplikacije prevažu nad rizicima.
Zbog tog razloga ESET potencijalno neželjenim aplikacijama dodjeljuje kategoriju nižeg rizika u usporedbi s drugim malicioznim programima kao što su na primjer trojanci ili crvi.

 

Odgovor

 

Ako ne koristite ESET Remote Administrator za upravljanje:

 

U ESET Remote Administratoru (6.x)
 

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata..

 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.

 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.

 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.
   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

 

Potrebne dozvole

Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Policies + + +

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.


 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
   
 2. Kliknite na Admin Policies,
  potom odaberite pravilo (policy) za svoja klijentska računala.
   
 3. Kliknite na Policies Edit.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 4. Proširite Settings Antivirus.

   

 5. Kliknite klizač pored svake postavke da biste ju omogućili ili onemogućili prema svojoj želji:
   

  • Enable detection of potentially unwanted applications;
  • Enable detection of potentially unsafe applications;
  • Enable detection of potentially suspicious applications;
   

   

 6. Kada završite s promjenama kliknite na Finish.

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

Uređaj prikazuje poruku pogreške "Detekcija potencijalno neželjenih aplikacija nije konfigurirana"


Kako bi riješili ovaj problem osigurajte da su odgovarajuće konfiguracije primijenjene na odgovarajuće ESET Endpoint programe.
 

Da to učinite - otvorite željeno pravilo, proširite Settings i kliknite na Antivirus.
U opciji Scanner Options provjerite da je kružnica s lijeve strane odabrane postavke plave boje što indicira da je ta postavka primijenjena u pravilu.

 

 


 

Na individualnim klijentskim računalima


 

 1. Otvorite ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus.

   

 2. Pritisnite na tipku F5 da pristupite naprednom podešavanju.

   

 3. Kliknite na Antivirus → Osnovno Opcije skeniranja i tamo odaberite potvrdni okvir pokraj svake od ovdje navedenih opcija:

        Aktiviraj otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija,
        Aktiviraj otkrivanje potencijalno nesigurnih aplikacija,
        Aktiviraj otkrivanje potencijalno sumnjivih aplikacija.
   
  kako bi konfigurirali te postavke i time omogućili bolju zaštitu klijentskih računala.

   

 4. Kada završite s promjenama kliknite na U redu.
   

Slika 2-1
 

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 15.09.2017)
SOLN3645


https://support.eset.com/en/enable-or-disable-endpoint-detection-of-potentially-unwantedunsafe-applications-using-eset-remote-administrator-6x