TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako promijeniti adresu ERA servera koju koristi ESET Remote Administrator Agent? (6.x)

 

Pitanje

 • Kako uputiti klijente da se spajaju na novi ESET Remote Administrator Server (ERA Server) migriranjem vjerodajnica (certifikata) i postavljanjem pravila koja upućuju na adresu novog servera?

 

Detalji

ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent) upravlja komunikacijom između  ERA Servera 6.x i ESET-ovih Business proizvoda verzije 6.x.

Kada vršite migraciju klijenata na drugi ERA Server, najlakši način da promijenite adresu servera koji koristi ERA Agent je da izvršite reinstalaciju ERA Agenta.

 

Rješenje

 

Postoje tri načina za određivanje nove adrese poslužitelja koju će koristiti ERA Agent prilikom migracije na novi ERA Server
 

 

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata..

 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.

 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.

 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.
   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.


 

 

I Migriranje vjerodajnica (certifikata) i podešavanja ERA Agent pravila u ERA web konzoli (preporučeno za verzije 6.2 i novije)

 

Potrebne dozvole

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u svojoj sigurnosnoj grupi:

Functionality Read Use Write
Server Settings + +  

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Certificates + +  
Policies + + +

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

Inicijalni certifikati


Lokalne vjerodajnice (certifikati) i lokalni izdavatelj vjerodajnica/certifikata koji su kreirani tijekom instalacije prema inicijalnim postavkama, sadržani su u statičkoj grupi All.

 

I. Migracija certifikata na adresu novog servera .

II. Migracija klijentskih računala na adresu novog servera .

 

Povratak na vrh

 

 

 

II Modificiranje postavki ERA Agenta

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Certificates + +  

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

Inicijalni certifikati


Lokalne vjerodajnice (certifikati) i lokalni izdavatelj vjerodajnica/certifikata koji su kreirani tijekom instalacije prema inicijalnim postavkama, sadržani su u statičkoj grupi All.

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku
  Logirajte se.

   
 2. Kliknite na Admin Certificates Peer Certificates,
  tamo odaberite potvrdni okvir pokraj inicijalno odabrane vjerodajnice (certifikata) ERA Agenta (Agent Certificate)

   
 3. Kliknite na ActionsExport i spremite .pfx datoteku na lokaciju po svojem izboru.

  Slika 2-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 4. Kliknite na AdminCertificatesCertification Authorities 
  tamo odaberite potvrdni okvir pokraj vjerodajnice koju koristite - pokraj oznake ERA Certification Authority.

   
 5. Kliknite na Actions → odaberite Export Public Key i spremite tako kreiranu .der datoteku na lokaciju po svojem izboru.

  Slika 2-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 6. Kliknite na StartControl PanelPrograms and Features.

  (Korisnici koji još uvijek imaju Windows XP / Windows Server 2003: Odaberite Add or Remove Programs.)

   
 7. Odaberite ESET Remote Administrator Agent pa kliknite na Change.

  Slika 2-3

   

 8. Kliknite na Next.

  Slika 2-4

   

 9. Kliknite na Repair. 

  Slika 2-5

   

 10. U ekranu Agent configuration, u polje Server host unesite IP adresu svojeg novog ERA servera.
  Ostale postavke trebali bi ostaviti nepromijenjenima, osim ako ne koristite inicijalno odabrani port za ERA server već neki drugi port.
  Kada završite s unosom izmjena kliknite na Next.

  Slika 2-6

   

 11. U prozoru Peer certificate kliknite na Browse i pronađite datoteke Agent (Peer) Certificate (.pfx) i Certificate Authority (.der) koje ste izvezli u koraku 3,
  potom kliknite na Next.

  Slika 2-7

   

 12. Kliknite na Repair.

  Nakon što budu provedene ove promjene na klijentskim računalima, moći će komunicirati s novim ERA serverom.

  Slika 2-8
   

Povratak na vrh

 (III) Reinstalacija ERA Agenta

 

Kada vršite migraciju na novi ERA server, s vašeg novog ERA servera možete instalirati novu instancu ERA Agenta na klijentska računala.
Tijekom procesa raspoređivanja ERA Agenta, od vas će biti zatraženo da unesete točne informacije o vašem novom ERA serveru.


 

Povratak na vrh

 

 

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 14.09.2017)
SOLN3701


https://support.eset.com/en/change-the-eset-remote-administrator-server-address-used-by-the-eset-remote-administrator-agent-6x