TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako u ESET Remote Administrator Web konzoli konfigurirati automatsko izvještavanje porukama e-pošte? (6.x)

 

Pitanje

 • Kako u ESET Remote Administrator Web konzoli (ERA Web konzoli) podesiti automatsko slanje poruka e-pošte s određenim generiranim izvješćima?

 • Kako izvesti izvješća iz ESET Remote Administrator konzole u PDF, PS ili CSV format?

 • Kako konfigurirati SMTP upozorenja za uočene prijave prijetnji u ESET Remote Administratoru 6.x?

 

 

Odgovor

 

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata.
 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.
 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.
 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.
   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

Korisnik mora imati sljedeća prava u svojoj sigurnosnoj grupi:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +
Reports and Dashboard + + +
Send Email + +  
Generate Report (under Server Tasks & Triggers) + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.

   

 2. Kliknite na Admin Server TasksGenerate ReportNew.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 3. Upišite naziv novog zadatka u polje Name i iz padajućeg menija Task odaberite Generate Report .

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 4. Proširite sekciju Settings,
  Kliknite na No Report Template,
  Kliknite na predložak izvješća koji želite koristiti pa potom kliknite na OK.

  Kreiranje novog predloška izvješća u ERA 6.5


  Ako nemate predloške izvješća u svojoj sigurnosnoj grupi, nastavite s jednim od ovih koraka:

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 5. Odaberite potvrdni okvir pokraj Send email i u polje Send To upišite adresu e-pošte na koju želite slati izvješća.
  Prema inicijalnim postavkama izvješća će biti dostavljena u PDF formatu.
  Ako želite koristiti neki drugi format, kliknite na Show Print Options i iz padajućeg menija Output Format odaberite format datoteke koji želite za vaša izvješća.

  Što učiniti ako želite izvesti vaša izvješća u PDF, PS ili CSV datoteku?


  Ako želite izvesti svoja izvješća u PDF, PS ili CSV datoteku, odaberite potvrdni okvir pokraj Save to file, kliknite na Show Print Options, u polje Relative File Path navedite putanju do mape u koju želite pohraniti datoteke vaših izvješća, i potom iz padajućeg menija Output Format odaberite format datoteka za ta izvješća.
  kako bi mogao provesti ovu akciju, korisnik mora imati dopuštenje Export report to file.

  Opcije za slanje poruka e-pošte i spremanje izvješća u datoteke mogu biti korištena istovremeno.

   

 6. U polje Subject upišite naslovni redak (subjekt) koji će koristiti poruka e-pošte s izvješćem.
  Ako u poruke e-pošte želite uključiti i dodatni tekst, upišite ga u polje Message Contents. 

   

 7. Ako želite dobivati poruke e-pošte i kada izvješća ne sadržavaju nikakve informacije, odaberite potvrdni okvir pokraj Send Email If Report Is Empty.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 8. Proširite sekciju Summary da pregledate pojedinosti tog novog zadatka.
  Kada završite s promjenama kliknite na Finish.

  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja
 

 • Pogledajte video (na engleskom)Create Report Template in ESET Remote Administrator (6.4)

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 31.01.2017)
SOLN3628


https://support.eset.com/en/generate-a-report-in-eset-remote-administrator-web-console-6x