TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako kreirati planirani zadatak skeniranja na klijentskim računalima? (6.x)

 

Pitanja


Odgovori

 

 

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata.
 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.
 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.
 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.
   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

Korisnik mora imati slijedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Policies + + +

 

Korisnik mora imati slijedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

Povratak na vrh

 

Kreiranje planiranog zadatka skeniranja korištenjem ERA 6.x

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.

   

 2. Kliknite na Admin Policies.

   

 3. Odaberite pravilo koje želite mijenjati, kliknite na Policies i tamo odaberite Edit.
  Osigurajte da imate odabrano odgovarajuće pravilo za svoj ESET Endpoint for Windows.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 4. Proširite Settings Tools Scheduler pa kliknite na Edit.

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 5. Kliknite na Add,
  Upišite naziv planiranog zadatka u polje Task name,
  iz padajućeg menija odaberite On-demand computer scan,
  potom kliknite na Next.

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 6. Odaberite željenu učestalost izvođenja novog zadatka,
  potom kliknite na Next.

  Slika 1-4

   

 7. Odaberite željeno vrijeme izvođenja zadatka
  (ESET preporučuje da postavite vrijeme kada je računalo aktivno izvan radnog vremena),
  Odaberite potvrdni okvir pokraj svakog dana za koji želite da se zadatak izvodi,
  potom kliknite na Next.

  Slika 1-5

   

 8. U prozoru Skipped Task odaberite Immediately, if time since last run exceeds a specified value.
  Upišite 24 u polje Time since last run (hours) i potom kliknite na Next.

  Slika 1-6

   

 9. Iz padajućeg menija Scan profile odaberite In-depth scan,
  potom kliknite na Finish.

  Slika 1-7

   

 10. Vaš novi planirani zadatak skeniranja biti će prikazan u prozoru Scheduler.
  Kliknite na Save da spremite promjene.

  Slika 1-8
  Kliknite na sliku za veći prikaz

 

Povratak na vrh


Kreirajte planirani zadatak skeniranja na individualnim klijentskim računalima s Endpoint programima verzije 6.x


 1. Otvorite ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus.

 2. Kliknite na Tools Scheduler.

  Slika 2-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 3. Kliknite na Add task,
  Upišite naziv zadatka u polje Task name,
  Iz padajućeg menija odaberite On-demand computer scan
  potom kliknite na Next.

  Slika 2-2
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 4. Odaberite željenu učestalost izvođenja novog zadatka (kada želite da se izvodi)
  potom kliknite na Next.

  Slika 2-3
   

 5. Odaberite željeno vrijeme izvođenja zadatka
  ESET preporučuje da postavite vrijeme kada je računalo aktivno izvan radnog vremena),
  Odaberite potvrdni okvir pokraj svakog dana za koji želite da se zadatak izvodi,
  potom kliknite na Next.

  Slika 2-4
   

 6. U prozoru Skipped Task odaberite Immediately, if time since last run exceeds a specified value.
  Upišite 24 u polje Time since last run (hours)
  potom kliknite na Next.

  Slika 2-5
   

 7. Kliknite na Finish da spremite vaš planirani zadatak skeniranja.

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 05.09.2017)
SOLN3625


https://support.eset.com/en/create-a-scheduled-scan-on-client-workstations-using-eset-remote-administrator-6x