TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako u ESET Remote Administrator Web konzoli kreirati novi korisnički račun? (6.x)

 

Pitanje

 


Odgovor

 

Verzija 6.5

 

ESET Remote Administrator verzije 6.5 koristi poboljšani sigurnosni model korisnika koji se razlikuje od prethodnih verzija.

Sigurnosni model koristi grupe, objekte i postavke dozvola. Svaki korisnik ima svoju mapiranu sigurnosnu grupu (Home group), a može imati dodijeljeno više različitih dozvola. Korisnikova mapirana sigurnosna grupa je statička grupa gdje su spremljeni svi objekti koje je kreirao taj korisnik. Početna grupa Administratora je All.

Objekti su locirani u statičkim grupama i pristup objektima je uvijek povezan s grupama, a ne korisnicima (to čini korisnike izmjenjivima, na primjer ako je jedan korisnik na godišnjem odmoru).  Pojam objekt označava računala, uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i slično, koji su uvijek locirani u statičkim grupama. Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Zbog toga Administrator može pristupiti svim grupama.

U postavkama dozvola moguće je konfigurirati prava pristupa za specifičnu grupu kao i akcije (funkcija) koje se mogu izvesti sa specifičnim objektima u datoj grupi.


Ovaj članak pruža detaljne upute za kreiranje novih korisnika, mapiranih sigurnosnih grupa i dopuštenja. Postoje tri ključna koraka u stvaranju korisnika::


I. Kreiranje mapiranih sigurnosnih grupa (Create a home group)

II. Kreiranje dopuštenja (Create a permission set)

III. Kreiranje korisnika (Create a user)


 

Povratak na vrh


Kreiranje mapiranih sigurnosnih grupa (Create a home group)

 

Svaki korisnik treba imati svoju mapiranu sigurnosnu grupu (Home group). Ta grupa sadržavati će sve objekte koje bude kreirao taj korisnik (osim ako je objekt maknut ili promijenjena mapirana sigurnosna rupa. Preporučeno je da isključivo Administratorska sigurnosna grupa bude grupa All.

Jedna grupa može biti korištena kao mapirana sigurnosna grupa za više korisnika. Na primjer ako postoji podružnica (udaljeni ured) u Splitu, možete kreirati statičku grupu pod nazivom Split i dodijeliti tu grupu splitskom lokalnom administratoru kao mapiranu sigurnosnu grupu. Sve grupe su podgrupe (child groups) grupe All, prema tome Administrator ima pristup svim grupama.


Ako želite kreirati novu statičku grupu, pratite ove upute:
 

 1. Otvorite ERA Web konzolu i navigirajte do Admin   → Groups.
  Kliknite na zupčanik  pokraj statičke grupe koju želite koristiti kao mapiranu sigurnosnu grupu,
  tamo odaberite New Static Group,

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 2. U polje Name upišite naziv nove grupe. Opcionalno možete dodati i opis (u polje Description).

  Vrlo je važno da odaberete odgovarajuću nadređenu (Parent) grupu (Change parent Group).
  Ta nova grupa biti će locirana unutar odabrane nadređene grupe. Svi korisnici s pristupom nadređenoj grupi imati će pristup i toj novoj grupi.

  Kliknite na Finish kako biste kreirali grupu.

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za veći prikaz

 

Povratak na vrh


Kreiranje dopuštenja (Create a permission set)

 

Dopuštenje (Permission Set) je kolekcija pravila koje definira što je korisniku dozvoljeno raditi s objektima u određenim grupama. Jedno dopuštenje može biti pridijeljeno različitim korisnicima, ali nije obavezno da bude dodijeljeno korisniku (to može biti napravljeno i kasnije). Dopuštenje može biti primijenjeno preko objekata u jednoj ili više statičkih grupa. Ono uvijek zahvaća i objekte u svim podgrupama odabranih grupa. Izbor statičkih grupa je najvažniji, jer određuje koji objekti će biti zahvaćeni. U sekciji Functionality trebate odabrati koja točno dopuštenja će biti dodijeljena.


Za kreiranje nove statičke grupe pratite ove upute:
 

 1. Otvorite ERA Web konzolu i navigirajte do Admin →  Access RightsPermission Sets
  tamo kliknite na New.

  Slika 2-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 2. Upišite naziv novog dopuštenja u polje Name.
  Opcionalno, možete unijeti i opis (u polje Description).

  Slika 2-2

   

 3. Proširite sekciju Static Groups,
  Kliknite na Add Static Group(s) i odaberite potvrdne okvire pokraj statičkih grupa koje želite odabrati.
  Odaberite grupu koju ste kreirali u dijelu I.
  Dopuštenje (permission set) biti će primijenjeno preko odabranih statičkih grupa.
  Kliknite na OK da potvrdite svoj odabir.

  Slika 2-3

   

 4. Proširite sekciju Functionality.
  Možete odabrati jedan od predefiniranih modela dopuštenja, ili ručno odabrati koje funkcije će biti dodijeljene korisniku kojem će biti pridijeljen ovaj set.
  Postoje tri različita tipa dopuštenja Read, Use, Write.
  Možete kliknuti na + pokraj Server Tasks & Triggers i na + pokraj Client Tasks da proširite kategorije i odaberete dopuštenja za pojedinačne tipove zadataka.

  O dopuštenjima i funkcijama možete pročitati više u ovom članku sustava online pomoći za ERA.

  Slika 2-4
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 5. Proširite sekciju Users Groups.
  Ako želite dodijeliti ovo dopuštenje grupi korisnika sinkroniziranih s Active Directorya svoje organizacije, kliknite na Add User Group(s).
  Nije neophodno sada dodavati korisnike ni grupe. Korisnicima i grupama upravlja se u Admin User Management.

  Slika 2-5

   

 6. Proširite sekciju Users section.
  Možete dodijeliti ovo dopuštenje nekom postojećem korisniku ili postojećim mapiranim domenskim sigurnosnim grupama (Mapped Doman Security Groups).
  Nije neophodno sada dodavati korisnike, to se može napraviti kasnije.
  Kliknite na Finish da kreirate i pohranite novo dopuštenje.

  Slika 2-6

 

Povratak na vrh


Kreiranje korisnika (Create a User)

 

Preporučeno je kreirati korisnika kao zadnji korak, stoga što korisnik sada može biti pridijeljen ispravnoj mapiranoj sigurnosnoj grupi i dopuštenjima, nakon čega se novi korisnik može logirati u ERA Web konzolu i može odmah početi raditi.

Za kreiranje novog korisnika pratite ove upute:
 

 1. Otvorite ERA Web konzolu i navigirajte do Admin →  Access RightsUsers
  tamo kliknite na New.

  Slika 3-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 2. U sekciji Basic, u polje User unesite naziv (ime) novog korisnika.

   

 3. Kliknite na Select pokraj Home Group pa odaberite grupu koju ste kreirali u dijelu I ("Sydney office").
  Korisnici mogu imati pridijeljenu samo jednu mapiranu sigurnosnu grupu.

   

 4. U polja Password i Confirm Password upišite sigurnu lozinku.
  Dobro ju zabilježite, jer će od sada ova lozinka biti zahtijevana pri svakom logiranju tog korisnika.
  Opcionalno, možete podesiti više postavki u sekciji Account.

  Slika 3-2
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 5. Proširite Dopuštenja (Permission sets).
  Odaberite jedno od nepodijeljenih dopuštenja tako da kliknete na potvrdni okvir pokraj njega.
  (U primjeru na slici 3-3 odabrano je dopuštenje pod nazivom Sidney permissions.)
   

 6. Opcionalno možete pregledati postavke u sekciji Summary.
  Kliknite na Finish da kreirate korisnika.

  Slika 3-3
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

Povratak na vrh


Verzija 6.4 (i 6.3)

 

Pomoću ERA korisničkih računa najlakše možete upravljati s pravima za vršenje promjena u ESET Remote Administrator Web konzoli (ERA Web konzoli).
Administratorski korisnički račun koji je kreiran tijekom instalacije ima pun pristup svim značajkama ERA, stoga ESET preporučuje da kreirate dodatne korisničke račune s manjim korisničkim ovlastima (baziranim na željenim ovlastima za te korisničke račune).
Za više informacija možete pogledati ovaj članak u ERA 6.4 sustavu online pomoći.

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
   

 2. Kliknite na Admin →  Access Rights.
  Users će time biti već odabrano.
  (U pravilu, to je već odabrano prema inicijalnim postavkama ERA)

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 3. Odaberite Native Users.
  Kliknite na Users.
  Tamo odaberite New Native User.

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 4. U polje User upišite naziv novog korisničkog računa,
  Potom za taj korisnički račun upišite i potvrdite lozinku (password) u polja Password i Confirm Password.

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 5. U polje Full Name upišite puno ime i prezime korisnika kojem ćete pridijeliti taj korisnički račun, 
  potom u polje Email Contact upišite i njegovu adresu e-pošte.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 6. Proširite sekciju Permission Sets i odaberite sve potvrdne okvire pokraj svih postavki ovlasti (pred konfiguriranih postavki koje mogu biti pridijeljene bilo kojem korisniku) koje se odnose na taj korisnički račun.

  Za više informacija posjetite ovaj članak ESET-ove baze znanja (na engleskom).

  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 7. Proširite sekciju Summary kako bi provjerili sve detalje za taj novo kreirani korisnički račun.
  Kada završite unos promjena kliknite na Finish.

  Slika 1-6
  Kliknite na sliku za veći prikaz

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 05.09.2017)
SOLN3623


https://support.eset.com/en/create-a-new-user-account-in-eset-remote-administrator-web-console-6x