TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako kreirati novo pravilo koristeći ESET Remote Administrator (6.x)?

 

Pitanja

 • Kreiranje i dodavanje pravila (policy) korištenjem ESET Remote Administrator Web konzole (ERA Web konzole)

 • Dodavanje pravila grupi

 

Odgovor

 

Kreirajte novo pravilo i pridijelite ga grupi
 

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata.

 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.

 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.

 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.

   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u svojoj sigurnosnoj grupi:

Functionality Read Use Write
Policies + + +
Groups & Computers + + +

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

 1. Otvorite web konzolu ESET Remote Administratora (ERA web konzolu) u web pregledniku i prijavite se (logirajte se)

 2. Kliknite na Admin Policies.
   
 3. Kliknite na PoliciesNew.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 4. Proširite Basic
  U polje Name upišite naziv novog pravila
  (polje Description je opcionalno)

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 5. Proširite Settings
  Iz padajućeg izbornika Select product odaberite proizvod na koji želite primijeniti to pravilo.
  (U ovom primjeru će biti kreirano pravilo za ESET Security Product for Windows / ESET-ove proizvode za Windowse)

   
 6. U stablu s lijeve strane, odaberite kategoriju u kojoj želite kreirati novo pravilo
  (u ovom primjeru: biti će kreirano pravilo User Interface).
   
 7. U centralnom dijelu prozora konfigurirajte pravilo.
  (u ovom primjeru biti će onemogućeno Show splash-screen at startup / prikazivanje uvodnog okvira pri pokretanju programa).

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 8. Proširite Assign
  Kliknite na Assign.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz


   

 9. Odaberite potvrdne okvire pokraj statičnih ili dinamičkih grupa kojima želite dodijeliti pravilo
  Kliknite OK.

  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 10. Kliknite na Finish i spremite pravilo.
  Postavke vašeg pravila biti će primijenjene na ciljane grupe ili klijentska računala.

  Ako želite vidjeti koja su pravila pridijeljena određenoj grupi:

       Kliknite na Admin Groups
       Kliknite ikonu zupčanika  pokraj grupe
       Potom iz padajućeg izbornika odaberite Manage Policies.

  Slika 1-6
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

 

Koristite ESET Remote Administrator 6.x samo s ESET Business proizvodima verzije 6.x!


Ovaj članak odnosi se na ESET Business proizvode verzije 6.x, koje biste trebali koristiti samo u kombinaciji s drugim Business proizvodima verzije 6.x.
 

Ako još uvijek koristite ESET-ove Business proizvode verzije 5 ili starije, prvo pogledajte sljedeće članke za informacije o tome što je novo u najnovijoj verziji i kako izvršiti nadogradnju:

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 24.08.2017.)
SOLN3594


https://support.eset.com/en/create-a-new-policy-in-eset-remote-administrator-6x