TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 6
Kako instalirati ESET Remote Administrator Agenta?

 

Pitanje

 • Što je ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent)?

 • Kako instalirati ERA Agenta?

 

Detalji

ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent) olakšava komunikaciju između klijentskih računala, ostalih ESET Remote Administrator (ERA) komponenti kao što je ERA Proxy Server i ERA Servera te lokalno sprema informacije o konfiguracijskim postavkama radi omogućavanja brzog odgovora na nove prijetnje. ERA Agent mora biti instaliran na svim klijentskim računalima na kojima su instalirane ostale komponente ESET Remote Administratora ili ESET Endpoint programi.
 

Odgovor

 

ERA Agent može biti instaliran korištenjem postupaka lokalne implementacije ili udaljene implementacije.
Pročitajte opise u nastavku radi odabira metode koja najbolje odgovara vašem okružju:

 

Lokalna implementacija
 

 

Udaljena implementacija
 

 • Koristite GPO ili SCCM za distribuciju:
  Distribucija ERA Agenta za korporacijska okružja ili druga okružja s velikim brojem klijentskih računala.
  Ova procedura namijenjena je distribuciji ESET Remote Administrator Agenta (ERA Agenta) na klijentska računala u mrežama velikih organizacija. Nije namijenjena distribuciji ESET Endpoint proizvoda.

   
 • Udaljena instalacija (remote installation)
  Korištenjem ERA web konzole administrator može locirati nezaštićena računala i pokrenuti zadatak (task) koji će navedenim računalima dostaviti ERA Agenta i instalirati ga (bez utjecaja korisnika tih računala).
  Ovu metodu ESET preporučuje velikim organizacijama.


   
 • Alat za instalaciju: ESET Remote Deployment Tool:
  ESET Remote Deployment omogućuje korisnicima pokretanje skupnog (cjelovitog) instalacijskog paketa koji je stvorio sustav ERA radi daljinske instalacije ERA agenta. Alat za instalaciju pokreće se uobičajenim administratorskim ovlastima koje bi trebale pomoći sa sigurnosnim pogreškama koje su se javljale u ERA serverima pokrenutima u sklopu mrežnog servisa ili ERA serverima pokrenutima kao CentOS uređaji.

  Napomena: ESET Remote Deployment Tool je podešen samo za distribuciju ERA Agenta na klijentska računala s Microsoft Windows operacijskim sustavima.

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

 

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
 

 • Svaki korisnik ima mapiranu svoju sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijeljeni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata.
 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.
 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te grupe. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.
 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.
   

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

 

 

 

ERA Agent Live Installer


Ako želite pogledati Youtube video (na engleskom) s opisom postupka kliknite ovdje.
 

Poruke pogreške "Failed to get installers" ili "Failed to synchronize package repository"
 

Ako dobijete poruku pogreške "Failed to get installers" ili "Failed to synchronize package repository" tijekom provođenja niže opisanog postupka, moguće je da firewall drugog proizvođača blokira određene komunikacije bazirano na državu porijekla (country of origin). Ako je to slučaj, ESET preporučuje da se u firewallu drugog proizvođača dozvoli komunikacija prema i od Slovačke.
 

Za više informacija o rješavanju ovog problema, obratite se na ovaj članak iz ESET-ove baze znanja (tekst na engleskom):

 

Poruka pogreške "Error 1603" tijekom instalacije ERA Agenta


Ponekad se tijekom instalacije ERA Agenta može pojaviti poruka "Error code 1603- Installation ended prematurely".

Za rješavanje ovog problema koristite sljedeće korake:

 • Ako ste pokrenuli ESET Live Installer iz dijeljenog mrežnog direktorija ili diska, iskopirajte instalacijsku datoteku na lokalni disk i pokrenite instalaciju s te lokacije.
   

 • Kada pokrećete instalaciju ERA Agent Live Installer, kliknite desnom tipkom miša na instalacijsku datoteku i iz kontekstnog menija odaberite Run as Administrator.

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u svojoj sigurnosnoj grupi:

Functionality Read Use Write
Stored Installers + + +

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Certificates + +  

 

Korisnik mora imati sljedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Functionality Read Use Write
Groups & Computers + + ?

 

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 

Inicijalni certifikati


Lokalne vjerodajnice (certifikati) i lokalni izdavatelj vjerodajnica/certifikata koji su kreirani tijekom instalacije prema inicijalnim postavkama sadržani su u statičkoj grupi All

 

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku
  Logirajte se.
   

 2. Kliknite na Deploy ERA Agent.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 3. U sekciji Create Agent Live Installer možete kliknuti na Create Installer ili na Select Existing.
  U ovom primjeru odabrano je Create Installer.

  Slika 1-2

   

 4. Odaberite grupu gdje će računalo biti smješteno nakon instalacije.
   

 5. Kliknite na Get Installers
   

  Udaljeni klijenti!

   

  Ako kreirate Live Installer paket kako bi omogućili udaljenim klijentima da komuniciraju s centralnim ERA Serverom, proširite Configuration.

  U polju Server Hostname (Optional), upišite potpuno kvalificirani naziv domene (FQDN) ili javnu IP adresu za ERA server i potom kliknite na Get Installers.

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 6. Kliknite na Download pokraj instalacijske datoteke koju želite poslati klijentskim računalima.
  Zabilježite lokaciju gdje ćete spremiti tu ZIP datoteku.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

 7. Distribuirajte komprimirane datoteke Live Installera na željena klijentska računala pomoću e-pošte (email), zajedničkih dijeljenih mapa ili izmjenjivih medija (kao na primjer USB medija ili CD-a).
   

 8. Na klijentskim računalima raspakirajte Live Installer paket u željenu mapu pomoću programa 7-zip ili WinZip ili sl.
   

 9. Dvoklikom miša pokrenite raspakiranu batch datoteku kako bi izvršili instalaciju.
  Tijekom procesa instalacije pratite upute instalacijskog čarobnjaka.

 

Povratak na vrh

 Preuzimanje ERA Agenta s ESET-ovih web servera

 

Poruka pogreške "Error 1603" tijekom instalacije ERA Agenta


Ponekad se tijekom instalacije ERA Agenta može pojaviti poruka "Error code 1603 - Installation ended prematurely".

Za rješavanje ovog problema koristite sljedeće korake:

 • Ako ste pokrenuli ESET Live Installer iz dijeljenog mrežnog direktorija ili diska, iskopirajte instalacijsku datoteku na lokalni disk i pokrenite instalaciju s te lokacije.
   
 • Kada pokrećete instalaciju ERA Agent Live Installer, kliknite desnom tipkom miša na instalacijsku datoteku i iz kontekstnog menija odaberite Run as Administrator.

 

 1. Na klijentskom računalu otvorite našu web stranicu za download za poslovne korisnike, pa kliknite na ESET Remote Administrator 6 kako bi prikazali sve komponente ERA 6 sustava koje je moguće preuzeti s našeg weba.

  Slika 2-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz


   

   

 2. Odaberite instalacijski paket za ERA Agenta koji odgovara operacijskom sustavu na koji ga treba instalirati, pa kliknite na Download.

  Slika 2-2
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 3. Pokrenite instalaciju dvoklikom na preuzetu instalacijsku .msi datoteku,
  potom kliknite na Next kako bi pokrenuli čarobnjaka za instalaciju (Setup Wizard)

  Slika 2-3
   

 4. Odaberite potvrdni okvir pokraj "I Accept the terms in the licence Agreement",
  potom kliknite na Next.

   

  Slika 2-4

   

 5. Odaberite tip instalacije koji želite izvesti (Instalacija uz pomoć servera ili Izvanmrežna instalacija).

   

Za instalaciju uz pomoć servera (Server assisted installation):

 
Da bi koristili ovu metodu klijentsko računalo mora biti u mogućnosti komunicirati s ERA serverom preko mreže.
Ova metoda trenutno nije dostupna za macOS računala.
 

 1. Specificirajte Server host (naziv ili IP adresu) i Server port ERA servera (inicijalno je to port 2222).
  Ako koristite neki drugi port, obavezno ga navedite ovdje.
  Osigurajte da je odabrana opcija Server assisted installation.
  Kada završite s odabirom kliknite na Next.

  Slika 2-5
   

 2. Upišite Username i Password za pristup ERA Web konzoli kako bi dozvolili Agentu preuzimanje aktualizacija i novih certifikata

  Slika 2-6
   

 3. Kliknite na Choose custom static group i iskoristite padajući izbornik kako bi odabrali statičku grupu kojoj će klijentsko računalo biti dodano.
  Pratite upute kako bi završili instalaciju.
   

 4. Ako provodite novu instalaciju ERA, sada trebate pogurati instalaciju ESET Endpoint proizvoda na klijentska računala korištenjem ESET Remote Administratora (6.x).

 

 

 

Izvanmrežna instalacija (Offline installation)
 

Korisnik mora imati sljedeća prava za grupu koja sadrži modificirani objekt:

Functionality Read Use Write
Certificates ? ?  

 


Jednom kada su prava podešena, pratite niže navedene upute.

 

Inicijalni certifikati


Lokalne vjerodajnice (certifikati) i lokalni izdavatelj vjerodajnica/certifikata koji su kreirani tijekom instalacije prema inicijalnim postavkama sadržani su u statičkoj grupi All

 

Ovo je preporučena metoda lokalne instalacije kada klijentska računala ne mogu komunicirati s ERA serverom, kao i za instalacije na macOS računala.
Prije pokretanja izvanmrežne instalacije osigurajte da ste na klijentskom računalu preuzeli i aktivirali sve vjerodajnice (certifikate) za ERA Agenta.

 

 1. Specificirajte Server host (naziv ili IP adresu) i Server port ERA servera (inicijalno je to port 2222).
  Ako koristite neki drugi port, obavezno ga navedite ovdje.
  Osigurajte da je odabrana opcija Offline installation.
  Kada završite s odabirom kliknite na Next.

  Slika 2-7
   

 2. Otvorite ERA Web konzolu i prijavite se.
  Navigirajte do Admin Certificates.
  Odaberite vjerodajnicu koju želite koristiti za ovu instalaciju pa kliknite na Export.
  Prebacite izvezenu vjerodajnicu na klijentsko računalo koristeći neki izmjenjivi medij (USB, CD,...) ili neki drugi način po vašem izboru.

  Slika 2-8
  Kliknite na sliku za veći prikaz

   

 3. U čarobnjaku za instalaciju Agenta (Agent Setup Wizard) kliknite na Browse pokraj Peer certificate,
  Navigirajte do vjerodajnice koju želite koristiti s tom instalacijom i Kliknite na Open.
  Ako je Certification authority već prisutan u ERA, ovo polje možete ostaviti prazno.
  Kliknite na Next

  Slika 2-9

   

 4. Pratite upute na ekranu kako bi izvršili instalaciju.
  Radi provjere radi li Agent ispravno, provjerite njegovo stanje u dnevniku koji je lociran na
  C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html.
   

   

 5. Ako provodite novu instalaciju ERA, sada trebate pogurati instalaciju ESET Endpoint proizvoda na klijentska računala korištenjem ESET Remote Administratora (6.x).

 

Povratak na vrh

 


 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

Koristite ESET Remote Administrator Agent 6 samo s ESET Business proizvodima verzije 6!


Ovaj članak odnosi se na ESET Business proizvode verzije 6.x, koje biste trebali koristiti samo u kombinaciji s drugim Business proizvodima verzije 6.x.

Ako još uvijek koristite ESET-ove Business proizvode verzije 5 ili starije, prvo pogledajte sljedeće članke za informacije o tome što je novo u najnovijoj verziji i kako izvršiti nadogradnju:

 

Pogledajte video (na engleskom) o instalaciji ERA Agenta korištenjem ESET live Installera
 

 

 

(posljednji puta revidirano 21.08.2017.)
SOLN3595 ili SOLN6592


https://support.eset.com/en/deploy-the-eset-remote-administrator-agent-6x