TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Koje portove koristi ESET Remote Administrator?

 

Pitanje

  • Koje portove treba otvoriti na firewallu drugih proizvođača za ESET Remote Administrator?

 

Rješenje

ESET Remote Administrator (ERA) traži da budu otvoreni određeni portovi da bi mogao ispravno funkcionirati. 

Tablica u nastavku navodi moguće mrežne komunikacije koje su korištene kada je instaliran ESET Remote Administrator Server (ERAS). Proces EHttpSrv.exe osluškuje na TCP portu 2221, a proces era.exe osluškuje na TCP portovima 2222, 2223, 2224 i 2846. Ostale komunikacije koriste izvorne procese operativnog sustava (na primjer, "NetBIOS preko TCP/IP").

Za više informacija o portovima koje koristi ERA, obratite se na sekciju  2.1.2 (stranica 5)  Priručnika za korištenje  ESET Remote Administratora (tekst na engleskom).

 

Protokol Port Opis
TCP 2221 (ERAS listening) Zadani port koji koristi Mirror integriran u ERAS (HTTP verzija)
TCP 2222 (ERAS listening) Komunikacija između klijenata i ERAS
TCP 2223 (ERAS listening) Komunikacija između ESET Remote Administrator konzole (ERAC) i ERAS

 

Ako koristite sve značajke programa, trebaju biti otvoreni i sljedeći portovi:

Protolol Port Opis
TCP 2224 (ERAS listening) Komunikacija između agenta einstaller.exe  i ERAS tijekom udaljene instalacije
TCP 2225 (ERAS listening) Komunikacija između ESET Dashboard HTTP Servera i ERAS
TCP 2846 (ERAS listening) ERAS replikacija
TCP 139 (target port from the point of view of ERAS) Kopiranje agenta einstaller.exe s ERAS na klijenta korištenjem admin$ dijeljene mape
UDP 137 (target port from the point of view of ERAS) "Razrješavanje naziva računala" tijekom udaljene instalacije
UDP 138 (target port from the point of view of ERAS) "Pregledavanje" tijekom udaljene instalacije
TCP 445 (target port from the point of view of ERAS) Direktni pristup dijeljenim resursima korištenjem TCP/IP tijekom udaljene instalacije (alternativa  portu TCP 139)

 

Važno!

Svi gore navedeni portovi trebaju biti otvoreni da bi sve komponente ERA mogle ispravno funkcionirati.

 

 

(Posljednji puta revidirano 23.01.2014.)