TvrtkaPartneri
 
Narudžba licence
Narudžba licence
   
 
Želim naručiti licencu kao:
   
 

Obavijest privatnim naručiteljima: poduzeće Nort d.o.o. upotrebljava osobne podatke iz formulara za narudžbu isključivo u svrhu ostvarivanja prava registriranih korisnika prema licenčnom ugovoru proizvođača (EULA), pružanja tehničke podrške i informacija o računalnoj sigurnosti te računovodstvene evidencije (radi izdavanja računa u skladu sa zakonom). U slučaju kupnje naručene licence, poduzeće Nort d.o.o. prijavljuje Vaše ime i e-mail adresu proizvođaču softvera ESET s.r.o., Bratislava, radi izdavanja licence i evidencije korisnika kod proizvođača. Nort d.o.o. jamči da podaci korisnika ESET licence neće ni pod kojim okolnostima biti ustupani trećim osobama koje nisu uključene u proces izdavanja vaše licence. U svakom trenutku možete povući suglasnost na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti njihovo brisanje, kao i podnijeti prigovor na način obrade Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Brisanje osobnih podataka za vrijeme trajanja softverske licence povlači prekid prava na korištenje licence.

 

Obavijest privatnim naručiteljima: poduzeće Nort d.o.o. upotrebljava osobne podatke iz formulara za narudžbu isključivo u svrhu ostvarivanja prava registriranih korisnika prema licenčnom ugovoru proizvođača (EULA), pružanja tehničke podrške i informacija o računalnoj sigurnosti te računovodstvene evidencije (radi izdavanja računa u skladu sa zakonom). U slučaju kupnje naručene licence, poduzeće Nort d.o.o. prijavljuje Vaše ime i e-mail adresu proizvođaču softvera ESET s.r.o., Bratislava, radi izdavanja licence i evidencije korisnika kod proizvođača. Nort d.o.o. jamči da podaci korisnika ESET licence neće ni pod kojim okolnostima biti ustupani trećim osobama koje nisu uključene u proces izdavanja vaše licence. U svakom trenutku možete povući suglasnost na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti njihovo brisanje, kao i podnijeti prigovor na način obrade Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Brisanje osobnih podataka za vrijeme trajanja softverske licence povlači prekid prava na korištenje licence.